Hauraton odwadniania

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

HAURATON na STORMWATER Poland 2020

HAURATON POLSKA jest Partnerem Generalnym Konferencji poświęconej wodzie deszczowej STORMWATER POLAND 2020. Hasłem przewodnim konferencji STORMWATER POLAND 2020, odbywającej się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Gdańsku, jest: „Deszcz inspiracji”.

STORMWATER POLAND 2020 Maciej Pawlak

Głównym walorem Stormwater Poland jest inspirowanie do całkiem nowego podejścia do wód opadowych. Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału ekspertów w dziedzinie gospodarowania wodami opadowymi. W tym roku tematyka konferencji zostanie poszerzona o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni także reprezentanci z krajów ościennych i naszego regionu Europy.

Idea, która towarzyszy Stormwater Poland to nieodłączne kojarzone z deszczem, i w tym osobliwym wypadku, z ulewnym deszczem inspiracji.

Stormwater Poland 2020 HAURATON

Podczas tegorocznej edycji przedstawiony zostanie ukończony Polski Atlas Natężeń Deszczów PANDa, który został udostępniony projektantom „on line” pod adresem https://portal.atlaspanda.pl/login i stał się podstawą Platformy dla Projektanta.
Jesteśmy dumni, że nasza marka HAURATON także uczestniczy w tym innowacyjnym projekcie.
Połączenie informacji o natężeniach opadów na terenie całej Polski – PANDA z kalkulatorem doboru odwodnień liniowych znacznie ułatwia pracę, przyspiesza etap projektowania, ale przede wszystkim pozwala na uzyskanie najbardziej wiarygodnych wyliczeń.
Pierwszy raz możliwy jest dobór odwodnienia uwzględniający najbardziej aktualne pomiary opadów z systemu PANDA.
Innowacyjny projekt, który łączy wiedzę i doświadczenie ekspertów rynku zagospodarowania wód opadowych z aktualnymi i wiarygodnymi danymi o natężeniu opadów jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę dostarczenia cyfrowych rozwiązań dla projektantów. Powstała w ten sposób Cyfrowa Platforma Projektanta (CPP) pozwala na pełne ujęcie zagospodarowania wody deszczowej, począwszy od zaplanowania systemu odwodnienia, po zebranie deszczówki, zretencjonowanie, podczyszczenie i odprowadzenie do środowiska naturalnego.

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji STORMWATER POLAND 2020

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy