• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

Wybrane artykuły w prasie - media o nas

Tematyka zagospodarowania wód opadowych obejmująca: odwodnienia liniowe, separatory, systemy rozsączania i retencji jest obecnie bardzo aktualna. Poniżej można przeczytać wybrane artykuły o naszej firmie, naszych produktach i realizacjach, a także wypowiedzi oraz wywiady z naszymi pracownikami. 

Rok 2015

Rok 2014

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 6625444
Fax +48 61 6625440
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy