Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Inne dopuszczenia

Ogólne dopuszczenia budowlane

Produkty firmy HAURATON spełniają nie tylko wymogi normy PN EN 1433, ale również znacznie bardziej rygorystycznej niemieckiej normy DIN V 19580. Certyfikaty CE, kontrola zewnętrzna oraz deklaracje zgodności gwarantują projektantom najwyższy standard techniczny. Odporność na mróz i sól, odporność na zginanie, szczelność i wysoka wytrzymałość konstrukcji na obciążenia gwarantują wieloletnią funkcjonalność korytek.

W przypadku szczególnych zastosowań w obszarach przemysłowych, w których magazynowane, rozlewane, lub przelewane są substancje niebezpieczne dla wody, według ustawy o gospodarce wodnej, jak np. rozlewnie, korytka posiadają ogólne dopuszczenie DIBt.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy