• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

Inne dopuszczenia

Ogólne dopuszczenia budowlane

Produkty firmy HAURATON spełniają nie tylko wymogi normy PN EN 1433, ale również znacznie bardziej rygorystycznej niemieckiej normy DIN V 19580. Certyfikaty CE, kontrola zewnętrzna oraz deklaracje zgodności gwarantują projektantom najwyższy standard techniczny. Odporność na mróz i sól, odporność na zginanie, szczelność i wysoka wytrzymałość konstrukcji na obciążenia gwarantują wieloletnią funkcjonalność korytek.

W przypadku szczególnych zastosowań w obszarach przemysłowych, w których magazynowane, rozlewane, lub przelewane są substancje niebezpieczne dla wody, według ustawy o gospodarce wodnej, jak np. rozlewnie, korytka posiadają ogólne dopuszczenie DIBt.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
 
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy