Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Norma PN-EN 1433

Korytka firmy HAURATON spełniają wymagania normy DIN V 19580 oraz PN EN 1433

 • stabilność nawet bez nałożonych rusztów już podczas transportu i montażu - również w przypadku indywidualnie dopasowanych elementów;
 • profil w kształcie litery U zapewniający optymalny przepływ wody i samooczyszczanie się korytek;
 • łatwe i skuteczne uszczelnienie dzięki możliwości zastosowania fugi uszczelniającej;
 • łączenie korytek na pióro i wpust zapewniające dokładne ułożenie ciągów;
 • najwyższa odporność na działanie soli, mrozu i innych czynników atmosferycznych;
 • różnorodne typu korytek umożliwiające konstruowanie długich ciągów z różnymi rodzajami spadków;
 • spadek własny korytek 0,5% lub 0,6% zapewniający dużą prędkość przepływu oraz lepszą wydajność hydrauliczną;
 • duża pojemność spiętrzenia wody w korytkach dzięki ich wysokości;
 • duży wybór rusztów i pokryw dla wszystkich obszarów zastosowań i specjalnych wymogów wizualnych.
 

Deklaracje DWU

Atest PZH - FASERFIXzoom
Atest PZH - FASERFIX
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. położyło kres stosowaniu deklaracji zgodności CE. Z dniem 01.07.2013 zastąpione one zostały tzw. deklaracją właściwości użytkowych. Nowy dokument właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Deklaracje te zawierają w szczególności następujące informacje:

 • określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja,system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowalnego,
 • odwołanie do normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki, 
 • informacje dotyczące zastosowania wyrobu budowlanego, 
 • wykaz zasadniczych charakterystyk 
 • właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk.

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub elektronicznej. Kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy. W drodze odstępstwa kopia deklaracji właściwości użytkowych może zostać udostępniona na stronie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011.

Przykładowe DWzoom
Przykładowe DW
 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy