Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Norma PN EN 858 lub PN EN 1825

Separatory są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami:
- separatory węglowodorów PN-EN 858,
- separatory tłuszczów PN-EN 1825

 

Jakość produktów

Produkowane przez firmę HAURATON separatory to urządzenia zapewniające maksymalnie wysoki stopień jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków. Separatory AQUAFIX zostały zaprojektowane w sposób, który nie tylko zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie, ale również umożliwia sprawne i nieskomplikowane przeprowadzanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

 

Deklaracje DWU

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. położyło kres stosowaniu deklaracji zgodności CE. Z dniem 01.07.2013 zastąpione one zostały tzw. deklaracją właściwości użytkowych. Nowy dokument właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Deklaracje te zawierają w szczególności następujące informacje:

  • określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja,system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
  • odwołanie do normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki, 
  • informacje dotyczące zastosowania wyrobu budowlanego, 
  • wykaz zasadniczych charakterystyk 
  • właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk.

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub elektronicznej. Kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy. W drodze odstępstwa kopia deklaracji właściwości użytkowych może zostać udostępniona na stronie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011.

Przykładowe DWUzoom
Przykładowe DWU
 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy