Hauraton odwadniania

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

 
Katarzyna Makowiecka

KATARZYNA PAZDER
Specjalista ds. administracji
tel.: 61 66 25 444
tel. kom.: +48 601 704 353
biuro@hauraton.com

 

HAURATON Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań
NIP: 7781342301
Regon: 631257450
KRS: 0000147845, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy: w rozumieniu Załącznika l do rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1), firma HAURATON Polska (NIP: 7781342301) jest dużym przedsiębiorcą.

Agnieszka Kapłon

AGNIESZKA KAPŁON
Specjalista ds. administracji
tel.: 61 66 25 444
tel. kom.: +48 785 558 261
biuro@hauraton.com

 
Siedziba firmy HAURATONzoom
Siedziba firmy HAURATONzoom
Siedziba firmy HAURATONzoom
 
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy