• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

Odwodnienie liniowe FASERFIX®SUPER

Systemy odwadniające stosowane w strefach nasilonego ruchu ciężkiego

Odwodnienie liniowe FASERFIX SUPER
1
korytko z betonu włóknistego, z ramami stalowymi, z fugą uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem SIDE-LOCK, łączone systemem pióro-wpust, zgodne z normą DIN V 19580 / PN EN 1433, posiadające dopuszczenie DWU
2
liczne warianty rusztów, np. ruszty żeliwne, kratowe GUGI
3
studzienka z możliwością podłączenia do kanalizacji z 3 stron, z mufą połączeniową DN 100, z wyjmowanym osadnikiem
4
ścianki czołowe z króćcem
5
ścianki czołowe, pełne

FASERFIX®SUPER - odwodnienie liniowe

  • odwodnienia liniowe wykonane z betonu zbrojonego włóknem, które zapewnia podwyższoną kohezję i stabilność
  • korytka wytrzymałe na ekstremalne obciążenia
  • mocowane rusztów za pomocą systemu SIDE-LOCK®, gwarantuje oszczędność czasu
  • możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia rusztów w postaci śrub 
  • szeroki wybór rusztów od kl. D 400 do F 900 umożliwia zastosowanie odwodnień na obszarach silnie narażonych na obciążenia 
  • korytka odporne na działanie mrozu i soli
  • system cechuje nieskomplikowany montaż i szczególnie łatwe uszczelnienie połączeń korytek dzięki uformowanej fabrycznie fudze

 

Cechy i korzyści - FASERFIX SUPER
 

FASERFIX®SUPER - przykładowe obszary zastosowania

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy