Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Odwodnienie liniowe - obiekty przemysłowe i infrastruktura

Systemy odwodnień liniowych w różnych klasach obciążeniowych

Odwodnienia liniowe betonowe, które oferuje HAURATON, cechują się wysoką trwałością i wytrzymałością elementów na ściskanie, a co więcej, każde odwodnienie liniowe zostało zaprojektowane w ten sposób, by umożliwiać łatwe zachowanie drożności.

Odwodnienia liniowe, których dostawcą jest producent HAURATON, to w pełni profesjonalne systemy dostępne w różnych klasach obciążeniowych, których cena różni się od zastosowanego materiału, technologii, itp. Dzięki zróżnicowanej wytrzymałości na nacisk, każdy klient bez trudu może wybrać odpowiednie odwodnienie liniowe, biorąc pod uwagę np. natężenie ruchu czy masę konkretnego pojazdu. Wszystkie parametry dostępnych systemów zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1433:2005.
Odwodnienia liniowe są produktami, których cena różni się w zależności od typu systemu. Producent oferuje odwodnienia liniowe z korytkami o różnej długości, z dnem prostym,
a także z wyprofilowanym spadkiem w dnie kanału. Cena każdego systemu jest ceną detaliczną i nie zawiera kosztów montażu odwodnienia.

 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy