• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

Odwodnienie liniowe RECYFIX®MONOTEC

Monolityczny system odwodnienia dla obszarów ruchu, stref parkingowych, obiektów otwartych

Odwodnienie liniowe RECYFIX MONOTEC
1
Korytko z tworzywa sztucznego wysokiej klasy, zgodne z normą PN-EN 1433 i certyfikatem CE
2
Studzienki ze stali ocynkowanej z możliwością podłączenia do kanalizacji DN 200, ze zdejmowalną pokrywą z modyfikowanego polipropylenu w celu ułatwienia dostępu do ciągu odwodnienia
3
Element połączeniowy do łączenia różnego rodzaju koryt ze studzienką oraz ścianka czołowa zamknięta.
4
Element połączeniowy do łączenia różnego rodzaju koryt ze studzienką oraz ścianka czołowa zamknięta.
5
Ścianki czołowe (DN )
6
Ścianki czołowe (DN )
 

RECYFIX®MONOTEC

  • monolityczne korytko dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • duża pojemność hydrauliczna dzięki wysokiej konstrukcji
  • wytrzymałe i jednorodne
Wynalazek HAURATONzoom
 

RECYFIX®MONOTEC - przykładowe obszary zastosowania

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy