• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

RECYFIX TRAFFIC light & robust drainage | high traffic

IDEAL FOR: applications for all heavily trafficked areas with extreme situations, e.g. roads, car parks etc.
%s
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU

%s
RECYFIX TRAFFIC GUGIBLOC korytko wykonane z tworzywa PE-PP, ze zintegrowanym rusztem z żeliwa sferoidalnego
Studzienka wykonana z betonu zbrojonego włóknem, wyposażona w nasadę rewizyjną z rusztem kratowym GUGI, mocowanym bezśrubowo za pomocą systemu SIDE-LOCK
ścianka czołowa, pełna
ścianki czołowe z króćcem
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy