• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
hauraton@hauraton.com.pl

Odwodnienie liniowe FASERFIX®STANDARD

Solidne, standardowe systemy odwadniające z betonu

Odwodnienie liniowe FASERFIX STANDARD
1
korytko z betonu włóknistego, z fugą uszczelniającą, łączone systemem pióro-wpust, zgodne z normą DIN V 19580 / PN EN 1433, posiadające dopuszczenie DWU
2
liczne warianty rusztów, np. ruszty żeliwne, kratowe GUGI, z możliwością mocowania
3
studzienka z możliwością podłączenia do kanalizacji, z wyjmowanym osadnikiem
4
ścianki czołowe z króćcem
5
ścianki czołowe, pełne

FASERFIX®STANDARD - odwodnienie liniowe

  • korytka odwadniające wykonane z betonu włóknistego do zastosowań prywatnych i publicznych do klasy C 250
  • występują w opcji z wyprofilowanym w dnie korytka spadkiem lub bez spadku
  • odwodnienia liniowe tego typu charakteryzuje stabilność, odporność na działanie mrozu i soli oraz łatwość montażu
  • korytka mogą być wyposażone w ruszty ze stali lub żeliwa mocowane na korytku przy pomocy blokady poprzecznej
  • do systemu dostępne jest kompletne oprzyrządowanie dodatkowe w postaci studzienek, ścianek czołowych, syfonów, króćców
 

FASERFIX®STANDARD - przykładowe obszary zastosowania

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy