• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

Korytka szczelinowe

Skuteczne, atrakcyjne wizualnie, nie rzucające się w oczy systemy odwadniające

Korytka szczelinowe
1
Korytko z tworzywa lub betonu włóknistego o szerokościach nominalnych 100 lub 150 mm, łączone systemem pióro-wpust
2
pokrywy ze szczeliną symetryczną i asymetryczną ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
3
studzienka z możliwością podłączenia do kanalizacji, z nasadą rewizyjną
4
ścianki czołowe z króćcem
5
ścianki czołowe, pełne

KORYTKA SZCZELINOWE - odwodnienie liniowe

  • korytka szczelinowe to dyskretne odwodnienie liniowe z wąską szczeliną wlotową
  • korpusy wykonane z betonu włóknistego lub tworzywa sztucznego
  • korytka odwadniające z pokrywami ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej ze szczeliną symetryczną lub asymetryczną
  • system można zabudować we wszystkich rodzajach powierzchni stosowanych na obszarach ruchu pieszego
  • system odwodnień dedykowany na obszary o podwyższonych wymaganiach architektonicznych
  • minimalistyczne odwodnienie nawierzchni z zachowaniem doskonałej funkcjonalności
Cechy i korzyści - KORYTKA SZCZELINOWE
 

KORYTKA SZCZELINOWE - przykładowe obszary zastosowania

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy