Hauraton odwadniania

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

RECYFIX PLUS korytka | do klasy C 250

IDEALNY DLA: obszarów o podwyższonym natężeniu ruchu, do klasy D 400, takich jak parkingi, tereny przemysłowe, czy oczyszczalnie ścieków
%s
 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA RECYFIX PLUS

ODPORNE RAMY

= Gwarancja wykonania
POKAŻ SZCZEGÓŁY

ODPORNE RAMY

 • integrated galvanised or stainless steel frames
 • protection against longitudinal and lateral movements of gratings
= Gwarancja wykonania

GOTOWY DO MONTAŻU

= Minimalizacja kosztów
POKAŻ SZCZEGÓŁY

GOTOWY DO MONTAŻU

 • channel and grating = one part
 • no spare parts
 • easy handling in stock and on construction site
 • cost-efficient transport
= Minimalizacja kosztów

DUŻA ODPORNOŚĆ KORYTKA

= Trwałość | Gwarancja jakości
POKAŻ SZCZEGÓŁY

DUŻA ODPORNOŚĆ KORYTKA

 • high resistance against frost, de-icing salt and UV rays
 • withstands high temperature differences
 • for climate ranges from - 50 °C to + 80 °C and more
= Trwałość | Gwarancja jakości
 

LEKKI I ŁATWY W PRZENOSZENIU

= Oszczędność kosztów
POKAŻ SZCZEGÓŁY

LEKKI I ŁATWY W PRZENOSZENIU

 • much lighter than channels made of polymer/resin concrete
 • easy transport and installation
= Oszczędność kosztów

WYSOKIEJ KLASY MATERIAŁ

= Gwarancja jakości | Gwarancja wykonania
POKAŻ SZCZEGÓŁY

WYSOKIEJ KLASY MATERIAŁ

 • RECYFIX® - stable and almost unbreakable
 • elastic and especially robust material 
 • withstands high loads and temperature differences in daily use 
 • 100 % recycled composite body (and also 100 % recyclable) ---> 100% environmentally friendly
 • 0 % water absorption
 • smooth inner surface for superior flow characteristics
 • PP channel body can be cut, drilled and worked easily on site
= Gwarancja jakości | Gwarancja wykonania

DUŻA STABILNOŚĆ

= Gwarancja wykonania
POKAŻ SZCZEGÓŁY

DUŻA STABILNOŚĆ

 • proven structural design for superior resistance to dynamic forces and load class C 250
 • various ductile iron gratings in loading classes from class A 15 to C 250 according to EN 1433
 • stable and durable drainage channel with protective edge
= Gwarancja wykonania
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU

%s
Korytka z tworzywa z ramami stalowymi, łączone systemem pióro - wpust, zgodne z normą PN-EN 1433
liczne warianty rusztów, np. ruszty żeliwne, kratowe GUGI
studzienka z możliwością podłączenia do kanalizacji
ścianka czołowa z króćcem
ścianki czołowe, pełne
 

RECYFIX PLUS Przykłady instalacji

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy