Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

RECYFIX®POINT 30/30, Studzienka punktowa, kl. B 125, with foul air trap, mud bucket and KG-pipe connection DN/OD 110, DN/OD 160

RECYFIX®POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. C 250, komplet z syfonem, osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy