Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Wydrukuj listę produktów

AQUAFIX®S, betonowe osadniki

AQUAFIX®S, betonowe osadniki (prostopadłościany)

AQUAFIX®K, betonowe separatory koalescencyjne

AQUAFIX®K, betonowe separatory koalescencyjne (prostopadłościany)

AQUAFIX®K2BP, betonowe separatory koalescencyjne z 10-krotnym by-passem

AQUAFIX®SK, betonowe separatory koalescencyjne z osadnikiem

AQUAFIX®K2BP, betonowe separatory koalescencyjne z 10-krotnym by-passem (prostopadłościany)

AQUAFIX®SK2BP, betonowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 10-krotnym by-passem

AQUAFIX®Sf, betonowe osadniki do separatorów tłuszczów

AQUAFIX®F, betonowe separatory tłuszczów

AQUAFIX®SF, betonowe separatory tłuszczów z osadnikiem

AQUAFIX®Sa, betonowe separatory skrobii

 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy