Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Wydrukuj listę produktów

AQUAFIX®SPE, polietylenowe osadniki

AQUAFIX®KPE, polietylenowe separatory koalescencyjne

AQUAFIX®SKPE, polietylenowe separatory koalescencyjne z osadnikiem

AQUAFIX®SKBPPE, polietylenowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 5-krotnym by-passem

AQUAFIX®SKmPPE, polietylenowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp

AQUAFIX®FPE, polietylenowe separatory tłuszczów

AQUAFIX®SFPE, polietylenowe separatory tłuszczów z osadnikiem

AQUAFIX®SaPE, polietylenowe separatory skrobii

AQUAFIX®NPE, polietylenowe neutralizatory

 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy