Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

DRAINFIX®BLOC, bloki rozsączające, wytrzymałość do 800 kN/m2

DRAINFIX®, zbiorniki sedymentacyjne i filtracyjne

DRAINFIX®, studzienki wielofunkcyjne

DRAINFIX®, studzienki systemowe 300/1800** mm z wkładem filtracyjnym

DRAINFIX®BLOC, wyposażenie dodatkowe

 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy