• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

DRAINFIX BLOC

Systemy o dużej pojemności hydraulicznej z funkcją rozsączania, dedykowane na obszary narażone na duże obciążenia

Rozsączanie DRAINFIX BLOC
1
DRAINFIX®BLOC, zbiorniki sedymentacyjne i filtracyjne
2
DRAINFIX®BLOC, moduły
3
geowłóknina
4
DRAINFIX®BLOC, studzienki wielofunkcyjne
 
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy