Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

DRAINFIX TWIN kanałowy system rozsączający o dużej pojemności | niskie natężenie ruchu

IDEALNY DO: rozsączania dużych ilości wody deszczowej pod terenami o niskim natężeniu ruchu, jak obszary użyteczności publicznej czy tereny prywatne.
%s
 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA DRAINFIX TWIN

DUŻA POJEMNOŚĆ HYDRAULICZNA

= Gwarancja wykonania | Gwarancja jakości
POKAŻ SZCZEGÓŁY

DUŻA POJEMNOŚĆ HYDRAULICZNA

 • przy odpowiedniej kombinacji elementów
  --> podwójna pojemność
 • duża pojemność systemu pozwala na zretencjonowanie znacznej ilości wody deszczowej przy nagłych, intensywnych opadach

= Gwarancja wykonania | Gwarancja jakości

ZAPROJEKTOWANY UŻYTECZNIE

= Oszczędność kosztów | Wyjątkowość
POKAŻ SZCZEGÓŁY

ZAPROJEKTOWANY UŻYTECZNIE

 • w porównaniu do tradycyjnych systemów rowów żwirowych, nakłady na budowie oraz potrzebna przestrzeń zostają zredukowane o 2/3.
 • zabudowana powierzchnia może być wykorzystana do innych celów
  --> w zależności od sposobu montażu system DRAINFIX® TWIN wytrzymuje obciążenie od ruchu pieszego do ruchu samochodów w klasie SLW 30.

 • zoptymalizowany transport --> na palecie euro można piętrować 32 elementy, co odpowiada pojemności ok. 8,1 m3

= Oszczędność kosztów | Wyjątkowość

STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA

= Gwarancja wykonania | Gwarancja jakości | Elastyczność
POKAŻ SZCZEGÓŁY

STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA

 • wielofunkcyjna studzienka służy do inspekcji i serwisowania
 • wykonana z wysokiej jakości tworzywa, ścianki grubości 10 mm
 • umożliwia tworzenie szeregu rozbudowanych systemów rozsączających z elementami retencji i sedymentacji
 • kompaktowe wymiary dają możliwość zintegrowania studni w system rozsączający DRAINFIX®TWIN, umożliwiając tym samym zagospodarowanie mniejszej przestrzeni na system

= Gwarancja wykonania | Gwarancja jakości | Elastyczność
 

WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

= Elastyczność | Wyjątkowość
POKAŻ SZCZEGÓŁY

WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

 • sześć różnych sposobów połączenia dwóch  podstawowych elementów: DRAINFIX TWIN 1 i DRAINFIX TWIN 0
 • łączenie elementów można dopasować do warunków podłoża
 • DRAINFIX TWIN 1:
  element z perforacją pozwalającą na rozsączanie
  --> rozwiązanie odpowiednie dla wysokiego i średniego poziomu wód gruntowych
 • DRAINFIX TWIN 0:
  element bez perforacji
  --> rozwiązanie odpowiednie pod uszczelnione powierzchnie lub do montażu bez specjalnego wypełnienia żwirowego 
= Elastyczność | Wyjątkowość

LEKKA KONSTRUKCJA

= Oszczędność czasu | Oszczędność kosztów
POKAŻ SZCZEGÓŁY

LEKKA KONSTRUKCJA

 • elementy DRAINFIX TWIN sa wykonane z tworzywa z recyklingu 
  --> lekki materiał
 • zaprojektowane tak, aby pasowały do siebie w różnych kombinacjach
  --> modułowe rozwiązanie
 • elastyczne dopasowanie do warunków zabudowy

= Oszczędność czasu | Oszczędność kosztów
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU

explo
studzienka wielofunkcyjna z polietylenu
kanały DRAINFIX®TWIN z tworzywa PP o dużej pojemności magazynowania i rozsączania możliwe są różnorodne kombinacje montażowe z wykorzystaniem kanałów perforowanych i pełnych (bez perforacji)
nadstawka stosowana w zależności od głębokości posadowienia systemu w gruncie
właz polietylenowy, kl. A15. Istnieje możliwość zamontowania włazu żeliwnego w kl. D 400
rura dopływowa. Możliwość stosowania dopływu o różnych średnicach
 

DRAINFIX TWIN Przykładowe realizacje

 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy