Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Odwodnienie obiektów sportowych

HAURATON oferuje specjalny program produktów przeznaczonych na stadiony i inne obiekty sportowe i rekreacyjne. Asortyment spełniający wymogi IAAF obejmuje nie tylko korytka odwadniające ale również krawężniki Soft z elastyczną poduszką gumową, płyty trawnikowe, korytka do konstruowania piaskownic, elementy do budowy rowów wodnych, studzienki rozdzielcze i kanały technologiczne do rozprowadzania mediów. Produkty skonstruowane są w sposób zapewniający nie tylko ich funkcjonalność i łatwość montażu ale także w sposób zabezpieczający sportowców przed ewentualnymi urazami.

 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy