Hauraton odwadniania

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Wydrukuj listę produktów

KANAŁY INSTALACYJNE 100

KANAŁ INSTALACYJNY RECYFIX®STANDARD 100, kl. A 15, korytka wykonane z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, kl. A15

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX®KS 100, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. E 600

Usługi dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE 150

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX®KS 150, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. E 600

KANAŁ INSTALACYJNY FASERFIX®SUPER 150, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

Usługi dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE 200

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX®KS 200, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. C 250 /E 600

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX®SUPER 200, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX®PRO 200, korytka wykonane z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, kl. C 250

System tras kablowych

Usługi dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE 300

KANAŁ INSTALACYJNY FASERFIX®KS 300, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. C 250

KANAŁ INSTALACYJNY FASERFIX®SUPER 300, korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

KANAŁ INSTALACYJNY RECYFIX®PRO 300, korytka wykonane z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, kl. C 250

System tras kablowych

Usługi dodatkowe

 
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy