• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

SPORTFIX®- produkty na obiekty sportowe

Korytka do montowania przy sztucznych nawierzchniach

SPORTFIX - produkty na obiekty sportowe

SPORTFIX® KORYTKA do montażu przy sztucznych nawierzchniach

  • odwodnienie dla obiektów sportowych
  • korytka odwadniające oferujące możliwość łatwej i szybkiej instalacji przy nawierzchniach sztucznych
  • otaczająca odwodnienie nawierzchnia zostaje przytwierdzona bezpośrednio do krawędzi korytka
  • system oferuje dwa modele Paris i Rom
  • model Paris spełnia jednocześnie dwie funkcje: odwodnienie nawierzchni oraz zapewnienie odpowiedniego naprężenia murawy
  • przy montażu korytka Paris nawierzchnia jest naciągana mechanicznie i przymocowywana do korytka
  • w przypadku korytek Rom nawierzchnia jest kładziona grawitacyjnie i dociskana rusztem
 
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy