Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Katalogi produktów, ulotki informacyjne.

Katalog produktów

Kompleksowy katalog produktów 2018

 
 
ULOTKA TRAFFIC GUGIBLOC+

Monolityczne, prefabrykowane odwodnienie liniowe dla ekstremalnych obciążeń dynamicznych.

 
 
 
 
MONOTEC+ 230/280

Odwodnienie szczelinowe monolityczne.

 
FASERFIX KS+

Odwodnienia z możliwością wybarwienia opaski betonowej.

 
RECYFIX MONOTEC

Monolityczny system odwadniający o dużej retencji.

 
 
RECYFIX HICAP

Kanały retencyjno - odwadniające
RECYFIX®HICAP®.

 
FASERFIX KS

Odwodnienia dla stref przemysłowych i publicznych.

 
FASERFIX BIG

Odwodnienia z prefabrykowaną opaską.

 
 
AQUAFIX®SKG

Stalowe separatory o dużej przepustowości AQUAFIX®SKG

 
SEPARATORY AQUAFIX®PARK

Małe separatory wolnostojące z przeznaczeniem na parkingi podziemne AQUAFIX®

 
 
DRAINFIX CLEAN

System do oczyszczania wód opadowych z metali ciężkich i zanieczyszczeń przemysłowych. 

 
AQUABAU STUDZIENKA TWIN

Studzienka wielofunkcyjna do systemu DRAINFIX®TWIN.

 
AQUABAU Systemy DRAINFIX®

Systemy zagospodarowania
wód opadowych DRAINFIX®.

 
 
RECYFIX PRO

Odwodnienie wykonane w całości z tworzywa.

 
DACHFIX

Systemy odwadniania przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni płaskich i tarasów. 

 
TOP X

Przydomowy system odwodnienia liniowego.

 
 

Ulotki tematyczne - inwestycyjne

Katalog SPORTBAU

Produkty dla obiektów sportowych.

 
RYCYFIX HICAP w Abu Dhabi

System RECYFIX®HICAP® na Torze Formuły 1 w Abu Dhabi.

 
Kanały instalacyjne

Kanały Instalacyjne.

 
 
 

Z czego produkujemy nasze korytka?

Ulotka Beton

Dowiedz się jakie włókna zawierają nasze betonowe korytka i ile energii potrzebujemy do ich produkcji.

 
Ulotka Tworzywo

Sprawdź skąd pochodzi tworzywo do produkcji poliamidowych korytek RECYFIX®. 

 
 
 

English version

AQUAFIX PARK Separators

Small free-standing separators for underground car parks with limited installation space
AQUAFIX®PARK

 
RECYFIX HICAP F

Drainage and retention channels RECYFIX®HICAP® with new Stainless Steel Grating

 
FASERFIX BIG brochure

Monolitic pre-cast channels. 
FASERFIX®BIG BL/SLG

 
 
FASERFIX®KS+

ready-to-use drainage system with pre-cast reinforced concrete channel body FASERFIX®KS+

 
MONOTEC+ 230/280

Monolithic, pre-cast, slotted linear drainage

 
 
 
 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy