Hauraton odwadniania

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

Obliczenia hydrauliczne

Funkcjonalność systemów odwadniających zależy w istotnym stopniu od wydajności hydraulicznej zamontowanych korytek odwadniających. Aby ułatwić Państwu fachowy wybór rodzaju i sposobu ułożenia korytek, wykonujemy obliczenia hydrauliczne dla konkretnych obiektów.

Program do obliczania wydajności hydraulicznej naszych korytek odwadniających powstał na Uniwersytecie w Pradze. Pracownicy naszego działu technicznego potrzebują zaledwie kilku podstawowych danych, takich jak np.: wielkość powierzchni zlewni, rodzaj nawierzchni odwadnianego terenu, natężenie deszczu, typ korytek, itp.

Usługa ta jest oczywiście bezpłatna! Zapraszamy do kontaktowania się z naszymi pracownikami.

Obliczenia hydraulicznezoom
 
 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 601704353
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy