• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

language

FABRYKA W BISKUPCU - niecodzienne wyzwania.

Ogromny obszar i ogromna ilość spływającej wody deszczowej, którą nie tylko trzeba zebrać ale i oczyścić, by móc czystą oddać do środowiska. To wyzwania z jakimi zmierzył się HAURATON przy pracy nad inwestycją w pobliżu Biskupca.

Poniższe sekcje przybliżają efekty tej pracy.

Fabryka Biskupieczoom

NAJWIĘKSZA FABRYKA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

W okolicach Biskupca powstaje największa fabryka w tej części Polski. Docelowo zajmie 88ha powierzchni a rozpoczęcie produkcji w zakładzie planowane jest na rok 2018/2019.

Najważniejsze założenia dla tej inwestycji to bezpieczne i najnowocześniejsze technologie, dbałość o ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Wyzwania

1. Odprowadzenie i oczyszczenie wody opadowej z powierzchni 88 ha.

W sumie 1000 l/s przepływu nominalnego czyli wody deszczowej podczyszczanej ze skutecznością 99,88% (substancje ropopochodne), łącznie ponad 100 000 l pojemności zintegrowanych osadników i niespełna drugie tyle pojemności wewnętrznej separatorów.

 

Rozwiązanie -> największe w historii AQUAFIX®SKG 500

Fabryka Biskupieczoom
 

2. Odbiór wody z nawierzchni przez wpusty punktowe w min. klasie obciążenia D 400.

W tym celu wykorzystano FASERFIX®POINT KS 40/40 w wersji 2-częściowej.

W ilości 300 sztuk!

Fabryka Biskupieczoom
 

Kompleksowa obsługa

  • wsparcie techniczno - projektowe

pozwoliło na dobór odpowiednich rozwiązań dla tej inwestycji

 
  • koordynacja dostawy i zabudowy produktów

to gwarancja trzymania się harmonogramu

 

  • logistyka dwóch stalowych gigantów

wymagała specjalnego podejścia

Odpowiednio zaplanowana trasa i nocny transport separatorów pozwolił na ich bezpieczne przewiezienie na teren inwestycji.

 

Rekordy

Fabryka Biskupieczoom

Największe w historii separatory

AQUAFIX®SKG 500

FASERFIX®POINT KS 40/40zoom

300 sztuk wpustów punktowych

FASERFIX®POINT KS 40/40

 

Więcej o oczyszczaniu wód opadowych

Oczyszczanie wody deszczowej AQUAFIX
 
 
 
 
 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy